Bredeschool participanten


Obs Apollo maakt onderdeel uit van de Brede School Krakeel samen met Prokino, Spelerwijs en cbs de Morgenster. Daarnaast zijn in het MFC verschillende instanties gevestigd waar wij mee samenwerken. Dit zijn bijvoorbeeld: logopedie, de wijkagent en SWW.

Voor de samenwerking met verschillende partners zijn allerlei werkgroepen in het leven geroepen. Onze school is in alle werkgroepen vertegenwoordigd. Samen met onze collega’s in het gebouw zorgen wij voor de ontwikkeling van uw kind. Samen spelen op het plein, samen een sportdag beleven, samen een feest vieren, samen naschoolse activiteiten volgen, samen in één wijk.

Jong Krakeel is een werkgroep die zich onder andere bezig houdt met het naschools aanbod. Gedurende het schooljaar worden er verschillende mogelijkheden geboden op dit gebied. Via de website van de gemeente Hoogeveen; www.actiefjonghoogeveen.nl, kunt u uw kind opgeven.

In onze brede school loopt tevens een pilot om de hulpinstanties laagdrempeliger te maken. Op die manier kunnen wij als professionals pro actiever te werk gaan, waar dat nodig is. Schoolmaatschappelijk werk is meer zichtbaar in school, concreet betekent dit dat ze elke morgen bij directie en IB bij de deur . Dit initiatief wordt ondersteunt vanuit Jong HGV.