Missie en visie


Wij zijn een openbare school, dat houdt in: elk kind is welkom op onze school ongeacht cultuur, huidskleur of levensovertuiging. Daarom houden wij rekening met de bonte verzameling van geloven en culturen die in onze huidige multiculturele samenleving bestaat. Wij vinden respect voor elkaar heel belangrijk.


Missie / visie
Wij vinden het van groot belang kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving. Dit kan naar onze mening niet zonder het verwerven van de nodige kennis: het ontwikkelen van de juiste vaardigheden t.a.v. vakken zoals taal, lezen en rekenen. We vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen verband kunnen leggen tussen de leerstof en hun eigen ervaringen. We houden rekening met de beleving van het kind. Met andere woorden: we bieden betekenisvol / passend onderwijs. Bij het inoefenen van verworven vaardigheden bieden we activiteiten die gericht zijn op samenwerking.

Zo kunnen kinderen ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Het accent ligt daarbij op doen, handelen, ontdekken en onderzoeken. Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt in grote mate bij in deze ontwikkeling.
 

Dat willen wij bereiken door:
Activerende didactiek, het kind wordt uitgedaagd tot actie en zelf nadenken.

Leerkrachten geven zodanig les dat kinderen gestimuleerd worden tot een
actieve leerhouding.

Uitdagend aanbod voor begaafde leerlingen op de BIJEEN- scholen aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden.  Klik hier voor meer informatie.