Onze kleutergroepenOp OBS Apollo zijn er twee kleutergroepen. Groep 1/ 2a en groep 1/ 2b. De groepen werken nauw samen en werken volgens dezelfde wijze. 
De ochtend bij de kleuters start met een inloop van 8.20 uur tot 8.30 uur.
Op dinsdag en donderdagochtend zijn ouders/verzorgers van harte welkom om tijdens de inloop mee te spelen.

Na de inloop starten we de ochtend in de kring waarbij we; de dag, de datum, het dagritme en het weer op een zingende wijze bespreken. Bij de ochtendkring bieden we elke dag een nieuwe woordkaart aan van de woordenschatmethode Logo3000.
De aangeboden woordkaarten worden de dagen hierna herhaald. 

Elke dag heeft een speel/werkmoment waarbij de leerlingen een taakje maken en of kiezen waar ze mee willen spelen met behulp van het kiesbord.
Met de 'verplichte' taakjes van de week oefenen wij op een creatieve manier de gewenste doelen. Wij volgen de leerlingen via het leerlingvolgsysteem Parnassys waarbij we de leerlijnen per leerling invullen en volgen. 

Wij bieden elke dag een rekenactiviteit van de rekenmethode Semsom en taalactiviteit uit de fonemisch bewustzijn lijn aan. 
Bij de groepen 1 en 2 werken wij met thema's waar we een verschillend aantal weken achtereenvolgend aandacht aan besteden. Hierbij besteden we ook aandacht aan de seizoenen en feestdagen. 

We spelen twee keer per dag lekker buiten en op dinsdag en donderdag gaan we naar het speellokaal om te gymmen. Ook tijdens gym volgen wij de leerlingen in hun groeiproces met behulp van Parnassys. 

In de klas proberen we zoveel mogelijk zelf te doen. Zelf onze spullen pakken en ook weer opruimen. We stimuleren kinderen zelf hun jas en schoenen aan te doen of anders hulp te vragen bij een ander. Zo leren we helpen en leren van en met elkaar. 

Elke dag is weer een feestje. Zoals de kinderen het altijd zeggen: 'een dag bij groep 1 en 2 vliegt voorbij!'