PBS (Positive behaviour support)


PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Wij geven de leerlingen les in goed gedrag en koppelen daar regels aan. De regels zijn voor iedereen duidelijk. Zowel voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

De drie belangrijke waarden binnen onze school zijn: Respect, Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid. Deze waarden streven wij na. Wanneer kinderen of ouders zich daar niet aan houden, volgt er een gesprek met intern begeleider en/of directie. Vervolgens worden afspraken gemaakt en vastgelegd, dit zorgt voor een positief pedagogisch klimaat bij ons op school.