Groep 4Als je via de hoofdingang naar binnen gaat, neem je de trap aan de linkerkant omhoog. Bovenaan de trap naar links en dan is het lokaal van groep 4 de eerste aan de linkerkant. Voor het lokaal is de kapstok voor de jassen en tassen. In het lokaal staan op dit moment 18 tafels en stoelen om weer nieuwe dingen te leren voor de vakken rekenen, taal, spelling, schrijven en begrijpend lezen. Daarvoor maken we gebruik van de volgende methodes:

Rekenen = Getal & Ruimte junior
Met deze methode leren de kinderen rekenen. Dit is een nieuwe rekenmethode die per week aan één doel werkt.
Stap voor stap wordt er elke les aan gewerkt. Tussendoor komen er ook bewegend leren activiteiten aan bod. Het is dus niet alleen maar zitten op de stoel tijdens de lessen. Naast Getal & Ruimte maken we bij rekenen ook gebruik van Bareka. Hiermee oefenen de kinderen met automatiseren. Door middel van korte toetsen meten we hoe ze er voor staan.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt door een rekenmuurtje. Bijna alle steentjes kunnen geoefend en verbeterd worden.

  

Taal = Nieuw Nederlands Junior
We weken met de nieuwe taalmethode Nieuw Nederlands Junior Taal, we maken iedere vier weken een taalproduct. De ene keer een prentenboek, de andere keer een podcast. We lezen teksten, praten erover, schrijven zelf en verbeteren samen. Zo ervaren we echt wat we allemaal met taal kunnen doen.

                                                                         
                                                                                                                              
Spelling = Nieuw Nederlands Junior
Leren spellen gaat in de lesmethode Nieuw Nederlands Junior Spelling op een manier waardoor spelling leuk wordt! Uniek aan de methode
is dat we hulp krijgen van uitlegfilmpjes, gebaseerd op 'auditieve didactiek'. We luisteren naar klanken, die we daarna vertalen naar letters.
                                                                                                                       

Schrijven = Pennenstreken
Met behulp van de schrijfschriften in groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven en oefenen ze verder met het schrijven.
Ook staan de schrijflijnen dichter op elkaar ten opzichte van groep 3
                                                                                                                                     . 
Begrijpend lezen = Estafette
Voor begrijpend en technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Met behulp van diverse soorten teksten
(email, brieven, informatieve teksten, etc.) leren de kinderen diverse strategieën om de tekst die ze lezen
te begrijpen en vragen over te beantwoorden.

Met deze vakken zijn we de hele week door bezig. Daarnaast doen we ook aan muziek, gym, knutselen, etc.

De juffen zijn juf Simone (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) en juf Elise (vrijdag). Drie dagen in de week is er ook ondersteuning van juf Aranka (onderwijsassistent). Vijf dagen in de week is er ook ondersteuning van meester Damyan (onderwijsassistent Schakelkinderen). Hij begeleidt kinderen met een taalachterstand.