Groep 5Welkom op de pagina van groep 5!
Een lesdag in groep 5
Om 08.20 uur gaat de deur beneden open en dan lopen we naar het lokaal. Als je via de hoofdingang naar binnen gaat, neem je de trap aan de linkerkant omhoog. Bovenaan de trap naar links. Het middelste lokaal is van ons.
Op het planbord kunnen we altijd zien welke lessen we gaan maken en wat het doel daarvan is.
Tot de eerste pauze staat er meestal lezen en rekenen op de planning. Na de eerste pauze gaan we verder met taal en spelling. 's Middags staan er afwisselend: aardrijkskunde (wereldzaken), geschiedenis (tijdzaken) Engels en/of creatieve vakken op het programma.
  
Informatie over de leerstof
Getal en ruimte junior  
Wij leren rekenen met de nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte.
We werken iedere week aan een nieuw doel.
Daarnaast maken we bij rekenen ook gebruik van Bareka. Hiermee oefenen we                
verschillende soorten sommen. Kunnen we het goed dan krijgen we een steentje voor ons rekenmuurtje. Aan de kleuren van de steentjes is te zien welke sommen nog geoefend moeten worden.  Zo kunnen we zelf zien wat we al goed kunnen en wat we nog moeten leren.
Taal = Nieuw Nederlands Junior
Kinderen die met de nieuwe taalmethode Nieuw Nederlands Junior Taal werken, maken iedere vier weken een taalproduct. De ene keer een prentenboek, de andere keer een podcast. We lezen teksten, praten erover, schrijven zelf en verbeteren samen. Zo ervaren we echt wat we allemaal met taal kunnen doen.
Spelling = Nieuw Nederlands Junior
In groep 5 herhalen we wat we geleerd hebben in de groepen 3 en 4 en we leren uiteraard nieuwe spellingregels. 
Leren spellen gaat in de lesmethode Nieuw Nederlands Junior Spelling op een manier waardoor spelling leuk wordt! Leuk aan de methode
is dat we hulp krijgen van uitlegfilmpjes.
Lezen – Estafette
Met de methode Estafette leren we vlot en mooi lezen en we praten veel over de verhalen. Zo gaan we ook steeds beter begrijpen wat we lezen.
Verder hebben we 2 keer per week gym, we knutselen graag en we vinden het leuk om Engels, aardrijkskunde en geschiedenis te leren
Onze juffen zijn: juf Annelies (maandag, dinsdag, woensdag) en juf Karin (donderdag en vrijdag).
De onderwijsassistenten zijn: juf Aranka en meester Damyan


Vriendelijke groet van groep 5