Groep 6


Groep 6 kun je nu vinden in de linkergang op de eerste verdieping, naast groep 5.  Momenteel heeft groep 6  17 leerlingen en twee juffen. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Lisanne er en op dinsdag, woensdag en donderdag juf Patricia. Daarnaast is er ondersteuning, in en buiten de klas, door onze onderwijsassistenten juf Aranka en meester Damyan. 

Lesdag groep 6 
Om 08:20 uur gaat de deur open en kunnen de leerlingen binnen komen. De juf groet de leerlingen met een hand, er is tijd om nog even gezellig te kletsen en om 08:30 uur begint de les.  

In groep 6 hebben we een volle planning, die zichtbaar is op het planbord in de klas. De leerlingen kunnen daarop zien welke lessen er die dag allemaal op de planning staan. In de ochtend doen we altijd de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. In de middag is er tijd voor wereldoriëntatie, schrijven, Engels, verkeer en expressie. Daarnaast hebben we natuurlijk nog 2 keer in de week gym en regelmatig een gastles. In groep 6 houden de kinderen een keer een spreekbeurt en een boekbespreking en krijgen ze wekelijks huiswerk mee.