Groep 7Hé hallo en leuk dat je een digitaal kijkje komt nemen in onze klas. Wij zijn groep 7 en hebben in totaal 19 leerlingen. Meester Thomas is onze meester en werkt van maandag t/m vrijdag.

Ook krijgen wij drie dagen in de week ondersteuning van juf Jessica (onderwijsassistent).
 
Een lesdag in groep 7:
Om 08.20 uur gaat de deur beneden open en dan lopen alle kinderen naar het lokaal. Ons lokaal zit in de gang bij groep 8, dat is op de bovenverdieping. De meester en de kinderen groeten elkaar met een handdruk en om 08.30 uur beginnen we dan met lezen.
 
Na het lezen nemen we de dag door en starten we met "De Dag Vandaag".Dit zijn drie (nieuws)artikelen van recente gebeurtenissen.
We gaan hierover met elkaar in gesprek en luisteren naar elkaars mening.
                                                                                                                                                       
Het rooster van de week heeft een vaste structuur waarin rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen de kern vormen.
Op dinsdagmorgen hebben we gym en in de middag het vak geschiedenis, op donderdagochtend hebben we gym en 's middags  HVO/GVO, ook hebben we dan aardrijkskunde en topgrafie. Op de woensdagmiddag hebben we ICT op het programma staan. Hierin gaan we werken aan onze digitale vaardigheden. Vaardigheden die je straks in het Voortgezet Onderwijs goed kunt gebruiken.
In overleg met het Voorgezet Onderwijs volgen we praktijkmiddagen om de leerlingen alvast een beeld te geven in de profielen waaruit straks kan worden gekozen.